Regulaminy konkursowe

Postanownienia Ogólne
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą "KONKURS" nie loteria
2. Organizatorem konkursu jest Hell Yeah-Adrian Chmielecki ul.Tabelowa 49C 93-351 Łódź NIP7272681207 Kraj: Polska
3. Konkurs przeprowadzany jest na fanpagu „Hell Yeah – poczta balonowa”

Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie
1.Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia wszystkie warunki zezwalające jej na posiadanie swojego profilu na fb i jest fanem profilu "„Hell Yeah – poczta balonowa”
3.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie wszystkich warunków wymienionych w poście konkusowym tj.:

-Polubienie strony Hell Yeah - poczta balonowa
-Polubienie postu konkursowego
-Napisanie w komentarzu, który balonik chciałby wygrać
-Dowolne jest udostępnienie publicznie postu konkursowego oraz zaproszenie 3 znajomych poprzez oznaczenie ich w komentarzu.

Nagrody, przebieg, wyniki
1. Nagrodę przyznaje organizator
2. Nagrody podane w pkt 3 nie podlegają wymianie na gotówkę czy też inną nagrodę.

3. Nagroda to 3 xbalon napełniony helem, spakowany w pudełko wyłożone kolorową bibułą z załączoną karteczką z życzeniami. Nagrody wysłane będą na podane przez 3 zwycięzców adresy tylko i wyłącznie na terenie Polski. Każda nagroda o wartości 85 zł brutto (łącznie z kosztami wysyłki). Nie ma możliwości wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.

4. Konkurs trwa od 19.05.2020 do 27.05.2020 do godziny 23:59.
5. Ogłoszenie wyników nastąpi 28.05.2020 po godzinie 10:00. Organizator może z przyczyn nie zależnych od niego wydłużyć czas ogłoszenia wyników.
6. Zwycięzca zgłasza się do organizatora w celu ustalenia sposobu i terminu odebrania nagrody.
7.Czas zgłoszenia się zwycięzcy trwa do 7 dni. Brak zgłoszenia się w terminie oznacza rezygnację z nagrody
8. Nagroda bedzie dostarczona w wybranym dniu do zwyciezcy.
9. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania organizatorowi wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Facebook danych potrzebnych do przesłania nagrody tj. imię, nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu.
10. Zwycięzca ma obowiązek dodać recenzję/ posta na stronie organizatora ze zdjeciem produktu. Jest to dla nas ważne. Świadczy to o naszej rzetelności, że zabawy nie są fikcyje i nagrody trafiają do zwycięzców.

Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych komentarzy, z zastrzeżeniem , że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje się w ciągu 24 h do usunięcia stwierdzonego naruszenia.
2. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika: gdy jego konto okaże się fałszywe, gdy utworzone jest z danymi innej osoby bez jego zgody, w tym przez osoby poniżej 16 roku życia; gdy brany jest udział w konkursie przy pomocy kilku kont użytkownika na Facebooku; gdy udział w konkursie biorą osoby poniżej 16 roku życia oraz używane są wulgarne słowa
3. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

Przetwarzanie danych osobowych i RODO
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie danych osobowych w celu przekazania nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne jest, aby wziąć możliwe było przekazanie nagrody.
2.Przystępując do Konkursu uczestnicy akceptują regulamin. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu i związku z wydaniem nagrody.


Postanowienie końcowe:

1. Serwis Facebook nie jest sponsorem konkursu, w żaden sposób nie jest z nim związany oraz nie ponosi odpowiedzialności .

2. Nagród nie można wymienić na inne ani na ekwiwalent pieniężny .

3. Konkurs nie podlega ustawie z dn. 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U.1992 nr 68 poz 341 )

4. Uczestnik automatycznie akceptuje regulamin i oznacza to że sięz nim zapoznał w momencie napisania komentarza pod postem konkursowym.

5. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu, o ile warunki będą korzystniejsze na przebieg i organizację konkursu dla wszystkich stron. Dotyczy to w szczególności zmian terminów. Zmieniony regulamin obowiązuje od jego opublikowania.
6. Organizator ma prawo zakończyć konkurs (anulować) i ma obowiązek poinformować o tym fakcie uczestników

Poczta balonowa Hell Yeah
Hell Yeah to firma niosąca radość i szczęście.
Chcemy aby Święto bliskiej Ci osoby było pełne radości i niespodzianek, dlatego stworzyliśmy oryginalny produkt na każdą okazję.
Nasze balony są przygotowywane do wysyłki w białych kartonach, wyłożonych kolorową bibułą, co daje niesamowity efekt podczas odpakowywania.

Do każdego zamówienia Możesz dodać kilka słów od siebie na załączonym liściku o wysokiej gramaturze, oraz jeśli Masz życzenie dodać zdjęcie, które idealnie mieści się np. w portfelu. 

Jeśli chciałbyś aby w pudełku znalazło się coś więcej np: voucher,maskotkę itp. napisz do nas a my zajmiemy się resztą!
usercartmenu-circle
0